Reglement for Skærbæk Fiskerihavn

Havnen skal holdes ryddelig.
Kørsel og parkering på broer og moler er ikke tilladt.
Moler og broer skal friholdes for redskaber, der ikke er i brug.
Luftning af hunde på broer og moler er ikke tilladt.
Samtlige brugere skal på anmodning fremvise gyldig ansvarsforsikring.
Gæstesejlere kan frit anløbe havnen i op til 3 timer mellem kl. 7.00 og kl. 16.00, derefter almindelig gæsteleje.
Optagning og isætning af både og grej er kun tilladt efter aftale med havnefogeden.
Der henvises i øvrigt til Skærbæk Friskerihavns forretningsbetingelser, som kan rekvireres ved havnefogeden eller ses på hjemmesiden.

Havnefoged Poul Erik Jepsen
Træffes på tlf. 21 75 27 31

Bestyrelsen, den 28. januar 2015
Forretningsbetingelser for Skærbæk Fiskerihavn - åben pdf.